DTF (Directe Toegang Fysiotherapie)

Sinds 2006 is er binnen de fysiotherapie sprake van DTF (directe toegang fysiotherapie). Dit wil zeggen dat u rechtstreeks naar de fysiotherapeut kan, zonder een verwijzing voor fysiotherapie te halen bij de huisarts. Als u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut binnenkomt, dan wordt daar d.m.v. een screening gekeken of de oorzaak van uw klachten ook daadwerkelijk thuis horen binnen het bereik van de fysiotherapeut. Zo niet , dan wordt u alsnog terug verwezen naar de huisarts met een brief van de fysiotherapeut met daarop alle bevindingen.
In geval van een chronische aandoening blijft echter een verwijzing van een specialist noodzakelijk.