Aanmelden

Bij het aanmelden wordt er gevraagd naar uw BSN nummer, uw verzekering en (indien van toepassing) een eventuele verwijsbrief en andere persoonsgegevens. Zorg dat u dit de eerste keer bij u heeft, samen met uw identiteitsbewijs.
De eerste behandeling zal bestaan uit met name een anamnese en onderzoek. Het is van belang dat u hierbij duidelijk aangeeft om welke klacht(en) het gaat. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en zal dit samen met u worden besproken. Afhankelijk van hoe veel tijd dit in beslag neemt, zal pas bij de tweede afspraak een begin worden gemaakt met de behandeling van uw klacht.

Afmelden;
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.